Adatkezelési Tájékoztató

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban GDPR), előírásainak megfelelően Sipos Ágota egyéni vállalkozó (8184 Balatonfűzfő, Irinyi u.13/c.; adószám: 74759569-1-39) az alábbi tájékoztatást adja az általa üzemeltetett www.eletszeretlek.hu  weboldallal (továbbiakban weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

TARTALOM:

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek
 2. Az Adatkezelő adatai
 3. Az érintettek köre
 4. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként
 5. A kezelt adatok köre
 6. Hozzájárulás az adatkezeléshez
 7. Sütik, közösségi media, Google Analytics
 8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
 9. Az érintett jogai, jogérvényesítés
 10. Egyéb rendelkezések

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési alapelvek:

Sipos Ágota egyéni vállalkozó (8184 Balatonfűzfő, Irinyi u.13/c.; Adószám: 74759569-1-39) Adatkezelő a weboldalon keresztül történő online kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezeli a megkeresést kezdeményezők személyes adatait, kizárólag a szolgáltatás igénybevételének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos részletek megbeszélésének (pl. időpont egyeztetés, találkozás formája tekintetében).

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a szolgáltatást igénybevevőknek a weboldalon kezelt személyes adatait. Az adatok megadása önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az adatkezelési hozzájárulásokat évente felülvizsgáljuk a jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A megrendelő a weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldalon nem igényelhet szolgáltatást és hírlevélre sem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. Cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a szolgáltatást igénybevevő szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a szolgáltatást kérő személy tartozik felelősséggel.

 

2. Az Adatkezelő adatai:

Sipos Ágota egyéni vállalkozó

Székhely/levelezési cím:8184 Balatonfűzfő, Irinyi u.13/c.

Adószám: 74759569-1-39

Telefonszám: +36 20 482 9046

Elektronikus levelezési cím: eletszeretlek@gmail.com

3. Az érintettek köre:

A weboldalról szolgáltatást megrendelők.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, időtartama tevékenységenként

Az adatgyűjtés-kezelés célja a szolgáltatás igénybevételének feldolgozása, valamint az összes ezzel kapcsolatos kommunikáció (email, telefon, stb.) Ezen belül különösen:

 • A beérkező kérés feldolgozása:
 • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont)
 • az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése
 • az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig terjed
 • a szolgáltatással kapcsolatos email kommunikáció során kezelt adatok:
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont)
 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő információs email útján tájékoztatja a megrendelőt
 • Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg az email útján érintettet tájékoztatni kívánja
 • A számla kiállítása
 • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont)
 • az adatkezelés célja: az adatkezelés a teljesítést tartalmazó számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik
 • az adatkezelés időtartama: számviteli törvényben meghatározott határidőig
 • hozzájárulással kapcsolatos adatok kezelése
 • az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont)
 • az adatkezelés célja: a szolgáltatás megrendelés során az informatikai rendszer eltárolja az önkéntes hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében
 • az adatkezelés időtartama: a hozzájárulást követő 5 évig (Ptk. Szerinti elévülési határidőig)

 

 5. A kezelt adatok köre:

A weboldalon történő kapcsolatfelvételhez nem szükséges regisztráció.

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok:

Név, elérhetőség (telefon, email), számlázási cím.

 

6. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

A szolgáltatást megrendelő adatai megadásával, valamint hírlevélre történő feliratkozása esetén kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az Adatkezelő tájékoztatja a megrendelőt, hogy a szolgáltatás megrendelésének teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a megrendelő az adatait az Adatkezelő részére megadja és az adatkezeléshez hozzájárul.

 

7. Sütik, közösségi media, Google Analytics

A weboldal sütiket (cookies)használ. A sütik kis méretű fájlok, melyek a böngészéshez használt készülékekkel (számítógép, okostelefon) kapcsolatos sajátos információk tárolására szolgálnak. A sütikben foglalt információk hirdetési és statisztikai célra valamint arra használatosak, hogy a weboldalam az egyéni igényeknek megfelelően alakítsuk. A sütik beállítását böngészőjében megváltoztathatja. Amennyiben a beállítások változatlanul maradnak, akkor a sütik a készüléken mentésre kerülnek. A sütik beállításainak megváltoztatása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.

 • Facebook (továbbiakban FB) kapcsolat: oldalam FB kapcsolatot tartalmaz (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Ezt a kapcsolatot a FB logo jelzi. Rákkatintva azonnal FB profilomra léphet. Ekkor a FB azonnal tudja, hogy oldalamat az Ön IP címéről jelentkezve kereste fel. Ha olyankor látogat látogat el oldalamra, amikor be van jelentkezve FB profiljába, akkor a FB feljegyzi a látogatását. Ha nincs is bejelentkezve, a FB akkor is megszerzi az IP címmel kapcsolatos információt. A FB-kal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatról közvetlenül a FB-tól tájékozódjon, vagy ellenőrizze a FB Adatvédelmi nyilatkozatát a https:// facebook.com/about/privacy/ linken.
 • Instagram kapcsolat: weboldalamon az Instagram Inc., 1601, Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) közösségi háló pluginjait is használjuk. Az Instagram plugint az oldalamon található Instagram gomb jelzi. Ha az Instagram fiókjába bejelentkezve rákattint az Instagram gombra, oldalam tartalmát belinkelheti az Instagram profiljához. További információ az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában található: https:// Instagram.com/about/privacy/.
 • A Google Analytics adatvédelmi politikája: oldalam a Google Ind., ( Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountai View, CA 94043 USA) web szolgáltatás elemző mechanizmusát használja. Google Analytics, Google Dupla kattintás és Google Tag Manager sütiket használ a weboldal használatának elemzésére. A sütik által gyűjtött információk a Google szerverre kerülnek, ott archiválódnak.
 • Ha a weboldal használatakor aktiválja az IP anonimizálást, akkor felhasználói IP címét a Google rövidíti. Vonatkozik ez az Európai Unió tagállamokra és az Európai Gazdasági Térség Megállapodásában felsorolt más országokra. Az USA Google szerverére csak speciális esetekben jut el a teljes IP cím, ahol azután rövidítésre kerül. Ennélfogva weboldalunkon aktív az IP cím anonimizálás. A weboldal működtetőjének kérésére a Google a begyűjtött információt a weboldal használatának elemzésére használja és beszámolókat készít a weboldal használatáról és az Internet használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról. A Felhasználói böngésző által közölt IP cím a Google Analitikában nem együtt kerül tárolásra a többi Google adattal.

 8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Kizárólag a weboldal üzemeltetője jogosult a személyes adatok megismerésére.

 

9. Az érintett jogai, jogérvényesítés:

 • A szolgáltatást igénybevevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását.
 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat
 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor találkozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilakotást is.
 • Ha a szolgáltatást megrendelő korábban megkeresést küldött el, akkor az elküldés pillanatában az általa megadott érvényes adatok csatolásra kerültek. A megrendelő a megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy emailben kezdeményezheti.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmező kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Ha kérelem esetén a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat panaszával az alábbi elérhetőségek egyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.5.

Telefon: +36 1 391 1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 10. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Törvényben meghatározott hatóságok (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság,…) valamint jogszabály felhatalmazása alapján más szerveknek történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Amennyiben az igénylő hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte-személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen tájékoztató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Évi CXII. Tv. –az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (2016.04.27.) -a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) GDPR)
 • Évi V.tv. – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Évi C.tv. – a számvitelről (Számv.tv.)
 • Évi LIII. Tv.- a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)